System klasyfikacji PEGI

Ogólnoeuropejski system klasyfikacji gier PEGI – Pan-European Game Information, ma chronić małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich dla ich wieku.

System PEGI jest oddolną inicjatywą branży gier wideo, która w trosce o ochronę konsumentów, we współpracy ze środowiskiem akademickim, reprezentantami organizacji pozarządowych i sektorem publicznym wypracowała system oceny treści i rekomendacji wiekowych dla gier wideo. System został uznany przez Komisję Europejską oraz Rząd RP za pomocny w odpowiedzialnym doborze gier dla dzieci w różnym wieku.

Pobierz darmową aplikacje PEGI Ratings

Trzy filary PEGI

Obiektywne kryteria wypracowane przez niezależnych ekspertów

Weryfikacja gry przez administratorów

Uwierzytelnienie przez państwa członkowskie i instytucje europejskie

Klasyfikacja wiekowa

Przedziały wiekowe stosowane w PEGI to 3, 7, 12, 16, 18. Klasyfikacja wiekowa nie uwzględnia poziomu trudności ani umiejętności niezbędnych do korzystania z danej gry. Dostarcza natomiast wiarygodnych informacji o stosowności gry z punktu widzenia ochrony małoletnich.

Klasyfikacja treści

Drugim elementem systemu PEGI są piktogramy obrazujące rodzaj treści obecnych w grze. Odnoszą się one do: przemocy, wulgaryzmów, dyskryminacji, hazardu, erotyki i używek. Od 2013 roku PEGI informuje o występowaniu w grze opcji zakupów.

Dowiedz się więcej o tym jak korzystać z PEGI.

Sprawdź klasyfikację PEGI.

Pierwszy spot telewizyjny, zrealizowany w ramach kampanii „Graj Bezpiecznie”.

Jak działa system PEGI?

Jak oceniane są gry klasyfikowane w systmie PEGI? Oto film illustrujący ten proces.